under Okategoriserade

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola?

I Sverige finns det 31 högskolor, men antalet yrkeshögskolor (YH) finns det inget fast antal av eftersom nya uppstår och läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden ändras. Även fast det är stora likheter i namnet så finns det stora olikheter i hur utbildningen ser ut. Den främst skillnaden är att YH bland annat har representanter från arbetslivet som är […]

Läs mer ›