Järnvägsskolan

Järnvägsskolan är en av många yrkeshögskolor i Sverige. Att den heter som den gör är inte konstigt, med tanke på att de enligt dem själva är ”Skandinaviens enda kompletta järnvägsskola”. Här kan man genomgå utbildningar för alla yrken relaterade till järnvägen, till exempel lokförare, järnvägstekniker, järnvägsingenjör, instruktör, tågklarerare och tågledare. Skolan drivs av Trafikverket, och ligger i Ängelholm, passande nog nära Ängelholms järnvägsstation.

Skolan har en relativt lång historia, då den grundades redan 1955. Då var den dock långt ifrån en allmän yrkeshögskola, utan bildades av Järnvägsstyrelsen för att fungera som en intern utbildningsenhet inom SJ. De som man till en början utbildade i skolan var uteslutande reparatörer för diesellok, i lokstationens lokaler. På grund av detta hette skolan när den först etablerades det lite mer specifika Banskolan, eller SJ-skolan. Grundaren för skolan, som också var chef för densamma fram till 1979, var Harald Lundberg. Skolans utbildningsverksamhet började med tiden att spridas till andra orter i Skåne, bland annat Harlösa, Revingehed och Sandåkra. Efterhand samlades dock verksamheten till en och samma ort igen, och koncentrerades kring Ängelholm. Så småningom togs utbildningen över från SJ och Järnvägsstyrelsen, och drevs då av Banverket och senare Trafikverket. I och med att en myndighet med bredare ansvarsområde blev huvudman för skolan föll det sig också naturligt att utbildningen breddades och utvidgades med utbildningar för hela järnvägsbranschen, och även för vägar generellt. Numera gäller utbildningarna inte bara järnvägarna i Sverige, utan i hela Skandinavien.1280px-Ängelholms_station_juli_2010

När man studerar på högskolenivå, oavsett om det är vid ett universitet, en högskola eller en yrkeshögskola, ingår ofta mycket läsning av kursböcker och studiematerial, både under kursernas gång och inför tentor. Detta gäller definitivt om man utbildar sig till järnvägsingenjör, lokförare eller järnvägstekniker. När man är ledig kan det därför vara skönt att slippa sitta med näsan i bok. Om man ändå vill kunna njuta av böckernas fantastiska värld på sin fritid, kan ljudböcker vara ett bra alternativ. Då kan du sjunka ned i fantasins värld, men slippa anstränga ögonen mer än du redan gör på skoltid. Med en prenumeration på Storytel.se får du tillgång till tusentals ljudböcker varje månad.

magazinum