Studera med barn

Att studera är ett heltidsjobb, och innebär ofta många timmars läsande och pluggande utanför lektionstimmarna. Det är med andra ord fullt tillräckligt att klara på egen hand, och desto svårare att klara om man har en familj och barn att ta hand om. Trots det har så många som var femte student barn, och kombinerar alltså heltidsjobbet studier med heltidsjobbet att ta hand om sitt eller sina barn.

Som tur är har man som student med barn rätt till vissa hjälpmedel som underlättar tillvaron. Till exempel har du som studerande samma rättighet till förskola åt ditt barn som du har om du arbetar. Du har med andra ord rätt att ha barnet på förskola i samma tidsomfattning som du studerar: om du studerar på halvtid får barnet vara på förskola halvtid, och om du studerar på heltid får barnet vara på förskola heltid. Samma regler gäller dessutom om du studerar på distans; det gör med andra ord ingen skillnad var du studerar.

Det kan också vara en stor fördel eller till och med en förutsättning för att du ska kunna studera att barnet kan vara på förskola. Detta eftersom det i vissa fall är möjligt att ta med sig barnet till föreläsningar, men långt ifrån alltid. På vissa utbildningar, till exempel de som sker i labbmiljö, är det helt uteslutet.girl-476977_1280

Som studerande förälder har man också rätt till större ekonomisk ersättning än det normala studiestödet. Om du är vårdnadshavare till ett barn som är under 18 år är du nämligen berättigad till ett tilläggsbidrag, som du kan söka för alla veckor som du också har sökt studiemedel. Hur stort tilläggsbidraget blir beror på en rad faktorer, till exempel hur många barn du har och om du studerar heltid eller halvtid. Den enda begränsningen är att endast en förälder kan få tilläggsbidrag om båda studerar samtidigt.

Om du är en av de många svenskar som har valt att gifta dig och bilda familj medan du fortfarande är ung och studerar, vill du antagligen ha en svensexa som passar unga människor och är ett riktigt äventyr. Om du ska anordna en svensexa i Stockholm kan brudgummen och hans sällskap få just ett äventyr på Äventyrsbanan.se.

magazinum