Vad är en yrkeshögskola

Vid en yrkeshögskola får de som deltar i utbildningen en kombination av teoretiska studier och arbetsplatspraktik. Utbudet av de utbildningar som erbjuds, är avsedda att matcha det kompetensbehov som föreligger på arbetsmarknaden.

Den praktik som utförs under studierna vid yrkeshögskolan kallas för LIA, lärande i arbete. Det som kännetecknar studier vid yrkeshögskolan är att minst 25 procent av utbildningstiden skall utgöras av lärande i arbete. Yrkeshögskoleutbildningar beviljas av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Tillbakablick
Yrkeshögskolan som startade 2010, har sina rötter i den utbildningsform som tidigare benämndes KY, kvalificerad yrkesutbildning. Bra att känna till är att de tidigare utbildningar som ingick i utbudet inom kvalificerad yrkesutbildning, även ingår i yrkeshögskolan till och med 31 december 2013. Därefter har den kvalificerade yrkesutbildningen som utbildningsform helt ersatts av Yrkeshögskolan.

Den tidigare kvalificerade yrkesutbildningen var en svensk eftergymnasial utbildningsform. Den kom till som ett alternativ till de teoretiska högskoleutbildningarna.

En KY-utbildning pågick vanligen mellan 1 och 2 år och är därmed kortare än en högskoleutbildning. Utbildningarna skulle leda till jobb varför de skulle vara utformade i nära samarbete med näringslivet. Deltagarna tillbringade en tredjedel av tiden i praktik i arbetslivet, så kallat Lärande i arbetet (LIA). Den kvalificerade yrkesutbildningen, numera Yrkeshögskoleutbildningen berättigar till studiemedel.Vad är en yrkeshögskola 2

De tidigare högre specialkurserna vid gymnasieskolan och en del av de kortare högskoleutbildningarna ersattes av den dåvarande KY-utbildningen. Sedan den 1 juli 2009 har de successivt ersatts av yrkeshögskoleutbildning och är därmed en del av den nybildade Yrkeshögskolan.

 

Poängsystem
De tidigare KY-utbildningarnas kurser hade ett poängsystem som överensstämde med det akademiska poängsystemet så som det var före juli 2007.

Numera föreligger ingen överensstämmelse med dagens högskolepoäng.

Därför är det bra att känna till att en KY-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Två års heltidsstudier motsvarar 80 veckor. KY-utbildningarna kunde ha en längd på allt från 40 och 120 KY-poäng.

 

I blåsväder
Man har från Myndigheten för yrkeshögskolans sida skönmålat statistik. Vilket innebar att de undantagit besvärande siffror för sin verksamhet då de redogjort för den undersökning som gjorts på deras begäran. Man har velat påvisa att 9 av 10 får jobb efter genomgången utbildning vid Yrkeshögskolan. Dock är det enbart 6 av 10 examinerade som etablerat sig på arbetsmarknaden. Vilket i förlängningen visar att Yrkeshögskolans siffror visar att densamma inte är så framgångsrik som man velat göra gällande.

Undersökningen som beställdes av Myndigheten för yrkeshögskolan och genomfördes av Sweco Eurofutures visade svart på vitt att studerande från kvalificerade yrkesutbildningar, till och med så långt som tre år efter examen, var sämre etablerade på arbetsmarknaden än vad studenter från vanliga högskolor var redan första året efter examen.

magazinum