Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola?

I Sverige finns det 31 högskolor, men antalet yrkeshögskolor (YH) finns det inget fast antal av eftersom nya uppstår och läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden ändras. Även fast det är stora likheter i namnet så finns det stora olikheter i hur utbildningen ser ut. Den främst skillnaden är att YH bland annat har representanter från arbetslivet som är med och påverkar utbildningen. En högskola är mer teoretiskt lagd och ställer högre krav på behörighet. Även om YH fokuserar mer på en yrkesutbildning kan det förekomma att en högskola har samma mål, som till exempel ingenjörsutbildning.

Att studera på yrkeshögskola

Yrkeshögskolors utbildningar ligger på mellan ett år och tre år och behovsanpassas efter arbetsmarknaden. Därför finns representanter från arbetslivet med i ledningsgruppen som styr utbildningen. Det kan handla om vad som ska ingå i kurserna och att erbjuda praktikplatser. Därför finns det Goda framtidsutsikter med yrkeshögskoleutbildning som ger jobb efter färdig utbildning. En av dem är yrkeshögskolan i Enköping där 85-90 % har jobb efter utbildningen. Yrkesexamen får man efter ett år, kvalificerad yrkesexamen får man efter två år. När det kommer till antagning har YH en 20-procentsregel som inte finns på högskolan, det handlar om att man kan bli antagen trots att man är obehörig om utbildningsanordnaren anser att den sökande med sin erfarenhet ändå kan tillgodogöra och fullgöra utbildningen.

Att studera på högskola

Utbildning på högskola är forskningsanknutna eller konstnärligt grundade och styrs inte av efterfrågan på marknaden. Därför finns det vissa utbildningar där det är fler som blir nyexaminerade men som står länge utan jobb för att marknaden redan är mättad. Det handlar bland annat om journalister och jurister. Precis som YH finns det praktikmoment i många av utbildningarna. Både högskola och YH kan ge en examen och berättigar studenten till studielån och studiebidrag från CSN. Medan högskolan varje år har ungefär 4000 olika program, har YH runt 700 olika utbildningar. Det motsvarar 270 000 studenter på högskolan, och 16 000 studenter på YH.

magazinum