Yrkeshögskoleutbildning

Det finns Yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar) över hela landet. I skrivande stund kan man finna information om 596 Yh-utbildningar.

På sajten Yhutbildningar.se finns information om olika Yh-utbildningar, vilka som anordnar dem och hur man söker dem. Här presenteras även den viktigaste informationen som behövs vid en jämförelse av olika Yh-utbildningar. Bland annat information såsom behörighetskrav, startdatum, sista ansökningsdag för den specifika Yh-utbildningen som söks.

Det som kännetecknar Yh-utbildningar är att de skapas endast då det uppstår ett särskilt behov just den kompetensen på arbetsmarknaden.

En Yh-utbildning är i regel något kortare än en högskole- och universitetsutbildningar. En relativt set stor del av utbildningen, en tredjedel till en fjärdedel, utgörs av arbetsplatsbaserad praktik.

En Yh-utbildning är kostnadsfri och den som väljer att utbilda sig på det här sättet är berättigad till studiemedel.

 

Utbildning skapas då behov finns
Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som har regeringens uppdrag att leverera rätt kompetens i rätt tid.

Alltså är det de utbildningar som efterfrågas av arbetslivet, som blir godkända för yrkeshögskoleutbildning. Det i sig innebär att de som genomgått utbildningen också ska få en anställning efter examen.

Myndigheten har vid beviljande av utbildningar, till uppgift att ta lika mycket hänsyn till alla regioners behov och förutsättningar. Myndigheten bedömer att omkring 50 procent av alla inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning skulle kunna beviljas då de befinns hålla tillräcklig god kvalitet. I dag beviljas 25-30 procent av de inkomna ansökningarna. Inom vissa branscher bär yrkesutövaren uniform. Då är det bra att känna till att man hos Nicmacollection kan skapa egna profilprodukter för att stärka företagets team spirit och dess varumärke.

Företrädare från både glesbygd och storstad begär fler yrkeshögskoleutbildningar. Det är dock regeringen som till syvende och sist beslutar om det ekonomiska utrymmet.Yrkeshögskoleutbildning 1

 

Nya utbildningar 2014 och 2015
Från myndighetens sida har man godkänt 377 nya efterfrågade utbildningar, som omfattar 20552 platser yrkeshögskoleutbildningar, vilka kommer att starta under 2014 och 2015. Därmed torde företrädarna för svenskt arbetsliv få en ökad tillgång på den kompetens de efterfrågar.

 

Målet med utbildningsformen
Målet med utbildningsformen är att arbetslivet ska förses med kvalificerad kompetens. Därav följer att arbetslivets medverkan är obligatorisk vid just den här utbildningsformen. Då det endast är utbildning till yrken som är efterfrågade som beviljas blir det ingen utbildning då arbetslivets medverkan uteblir.

 

Yr-utbildningssystemet grundas på att staten och näringslivet tillsammans ser till att tillgodose ett förväntat kompetensbehov – ett vinna-vinna-koncept för alla parter; Staten, näringslivet och de som utbildar sig.

 

magazinum